Гундулићи у Цирконеу

Ученици другог разреда били су гости школе ЦИРКОНЕО. То је прва школа савременог циркуса у Србији. Њихов циљ је промоција циркуске уметности, вештина које вишеструко утичу на креативност, концентрацију, комуникативност, критичко мишљењене и на крају, на физички и здравствени статус деце.
Поред акробатике и жонглирања, ученици су водили рачуна о балансу и спектру вештина које укључују баланс као једну од грана циркуса.

Вести, Летопис 2021/22