Историјат – Ченеј

Cenej-001Филијална школа Главне српске вероисповедне школе основана је на Ченеју 1860. Први учитељ био је Василије Бајић. Три године касније, школске 1863/64, отворена су још четири одељења српске православне школе, и то на Пејићевим салашима, Малом јарку, Камендину и Сентомашком путу. Настава је одржавана на српском и мађарском језику. Највероватније су све школе, сем оне код цркве, биле приморане да повремено прекидају са радом због недостатка учитеља, који су због ниских примања и тешких услова рада често напуштали Ченеј тражећи боља радна места. Нове предаваче било је тешко наћи у то време те се у документима често сусрећемо са податком да на салашима школе нема. Салашари су, међутим, увек ценили значај који школовање има за њихову децу те су често поклањали земљу да би се на њој саградила школа, а некад би и градили о свом трошку. Тако је на Малом јарку настава одржавана у кући коју је заједно са поседом Стеван Летић уступио школи 1871. године. Петар – Дида Пејић је 1910. године дао земљу и на њој подигао школу на Пејићевим Салашима. Глигорије Обрадовић уступио је пола јутра земље и сакупио прилог за градњу школске зграде на Камендину 1906, а Јован Миодраговић дао је земљу за школу код Брзакових салаша. Од 1920. до 1941. школе прелазе у руке државе. Државна основна школа – Ченеј има одељења на Камендину, Србобранском путу, Малом Јарку, Пејићевим Салашима и код цркве на Ченеју. Настава је одржавана на српскохрватском језику. Нова школска зграда подигнута је на Малом Јарку 1933, а 1938. школа код Брзакових салаша, на земљи коју је поклонио Јоца Миодраговић.

У време окупације 1941–1944. године настава је извођена на мађарском језику, а школа је радила у склопу Салашке мађарске краљевске државне основне школе. Након ослобођења, установа на Ченеју добија име Државна основна школа „Лукијан Мушицки” – Ченеј, по Решењу просветног одељка Градског народног одбора  Нови Сад број 56271/45. Решењем поменутог одбора број 20123 од 16. априла 1946. године школа мења назив у Државна основна школа број 10 – Ченеј и радила је све до 1962, када је припојена Основној школи „Петар Петровић Његош”. Године 1960. носила је назив Основна школа – Ченеј, при Основној школи број 3. Основна школа „Петар Петровић Његош” укида се 1968, а ченејска одељења припојена су „Ивану Гундулићу”, у чијем су саставу и данас.

Школа