Распоред звоњена – Ченеј

I – IV разреда

  7.55 прво звоно   13.40 прво звоно
1 8.00 – 8.45 1 13.45 – 14.30
2 8.50 – 9.35 2 14.35 – 15.20
Одмор 15 минута Одмор 15 минута
3 9.50 – 10.35 3 15.35 – 16.20
4 10.40 – 11.25 4 16.25 – 17.10
5 11.30 – 12.15 5 17.15 – 18.00

 

V– VIII разреда

  7.55 прво звоно   12.20 прво звоно
1 8.00 – 8.45 1 12.25 – 13.10
2 8.50 – 9.35 2 13.15 – 14.00
3 9.40 – 10.25 3 14.05 – 14.50
Одмор 20 минута Одмор 15 минута
4 10.45 – 11.30 4 15.05 – 15.50
5 11.35 – 12.20 5 15.55 – 16.40
6 12.25 – 13.10 6 16.45 – 17.30
Распоред звоњења