Контакт

ОШ “Иван Гундулић” Нови Сад

Гундулићева 9, 21101 Нови Сад

021/552-033

021/551460

gundulic@gundulic.edu.rs

ОШ “Иван Гундулић” Ченеј

Партизанска 2, 21233 Ченеј

021/714-017