ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ – ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ- ЈНМВ – 5/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ – ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ- ЈНМВ – 5/2020...

Више...
Јавне набавке