Часови бесплатног спорта

Нови Сад

Часови бесплатног спорта

  • за ученике I и II разреда одржавају се уторком 6. час (12.30-13.15 односно 17.45-18.30 сати).
  • за ученике III и IV разреда четвртком 6. час (12.30-13.15 односно 17.45-18.30 сати).
  • за ученике V и VI разреда одржавају се уторком и четвртком од 19.45 до 20.30 сати.

 

Ченеј

Часови бесплатног спорта за ученике од I до VIII разреда одржавају се уторком и четвртком.

  • За ученике од I до IV разреда у термину од 18 сати.
  • За ученике од V до VIII у термину од 19 сати.
Вести