„МОРАВАЦ” УЗ ЗВУКЕ ХАРМОНИКЕ

У уторак, 21. марта 2023. године, на часу физичког и здравственог васпитања, чланови удружења “Фолклорика”, уз стручно вођење дипломираног фолклорног педагога Марине Илин, научили су ученике четвртог разреда да играју “Моравац”.

Ученици су имали прилику да виде српску народну ношњу и различите врсте опанака, који су неизоставна обућа приликом изведбе наших традиционалних народних кола. 

Вести, ЂАЧКИ КУТАК, Летопис 2022/23