Нова школска 2020/2021. година – матична школа

Пред нама је школска година која неће бити уобичајена, већ прилагођена специфичним условима које нам је наметнула пандемија. Сигурни смо да ћемо успешно реализовати све предвиђене садржаје водећи при том рачуна о себи и другима. Тешка времена захтевају од сваког појединца још већи степен емпатије, сарадње и толеранције. Изазови постоје да би се савладали. Са радошћу очекујемо почетак нове школске године и поновном сусрету са ученицима.

Први циклус

  • за ученике првог циклуса, од I до IV разреда, настава ће бити организована свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад;
  • часови трају по 30 минута

Други циклус

  • за ученике другог циклуса, од V-VIII разреда, настава ће се организовати кроз комбиновани модел јер школа нема довољно просторних и кадровских капацитета да у постојећој ситуацији организује свакодневну наставу за све групе ученика;
  • МАТИЧНА ШКОЛА: у првој недељи ученици 7. и 8. разреда имају наставу УТОРКОМ И ЧЕТВРТКОМ, а ученици 5. и 6. разреда ПОНЕДЕЉКОМ, СРЕДОМ И ПЕТКОМ
  • ЧЕНЕЈ: Настава с ученицима од V до VIII разреда одвијаће се увек после подне (с почетком у 14 сати).

Сатница звоњења за матичну школу:

Сатница звоњења за Ченеј:

Вести