Подручја основних школа за упис деце на територији Града Новог Сада за школску 2021/2022. годину

Ha основу члана 2. Одлуке о одређивању органа Града Новог Сада надлежног за утврђивање подручја основних школа за упис деце (“Службени лист Града Новог Сада”, број 61/17), на предлог Градске управе за образовање, Градско веће Града Новог Сада, на 34. седници од 29. 01. 2021. године, утврђује
ПОДРУЧЈА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА УПИС ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ПОДРУЧЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ИВАН ГУНДУЛИЋ”

Вести, УПИС ПРВАКА