Сналажење у околини – II-3

Ученици одељења II3 посетили су оближњу зграду поште и потрудили се да сами пошаљу писма која су припремали на часу српског језика. Идеју за то добили су када су на часу света око нас учили како се сналази у насељу. За сналажење и проналажење зграда у граду потребна је адреса.
Научили су где у како се пише адреса онога ко шаље а и онога који прима писмо, где стоји маркица и сл.
На путу до поште применили су стечено знање о називима улица и странама на којима стоје парни а на којима непарни бројеви кућа.

Вести, Летопис 2022/23