68. ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ И 19. МЕЂУНАРОДНA ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ РАДОВА

ПРВА НАГРАДА на ликовном конкурсу који је посвећен ликовном педагогу и сликару Димитрију Коларевићу, отипшла је у руке нашег ученика Данила Дубљевића. Конкурс је расписао Центар за ликовно, а пристигло је 4624 рада из 186 школа. Честитамо нашим ученицима на учешћу и Данилу на освојеном првом месту.

68. ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ И 19. МЕЂУНАРОДНа ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ РАДОВА

на тему:

„РЕПРЕЗЕНТАТИВНО УМЕТНИЧКО ДЕЛО КАО МОТИВАЦИЈА ЗА ДЕЧЈИ ЛИКОВНИ ИЗРАЗ“

У знак сећања на колегу и пријатеља Центра Димитрија Коларевића

Рецепција и доживљај уметничког дела подразумева да се у свести посматрача репродукују доживљај и узбуђење које је уметник имао приликом стварања уметничког дела. Уметничко дело је слојевито и отворено, па је интерпретација уметничког дела различита и зависи од духовног богатства посматрача.

Навика „доживљавања“ нових ликовних порука стиче се у контакту са уметничким делима, а задатак ликовних педагога је да омогуће стицање ових навика. Битно је при том одабрати она дела која одговарају узрасним могућностима ученика.

Циљ овогодишњег конкурса је да дела врхунске уметности приближи деци кроз ликовно практичан рад. Уочавање ликовних проблема на уметничким делима битни су у развоју запажања и стварања.

Дечји приступ уметничком делу може се анализирати из следећих аспеката:

ДЕЛО КАО ЛИКОВНА СТРУКТУРА – ФОРМА

Доживљај уметничког дела путем решавања ликовних проблема везаних за препознавање и разумевање појмова ПРОСТОРА, ЛИКОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА; НАЧЕЛА КОМПОЗИЦИЈЕ и тд.

(Репродукција дела путем посматрања, мотив са дела као полазиште за рад, начин (стил) сликања појединих уметника пренето у сопствени израз, преношење дела у друге медије, на пример тродимензионалне, рељефне, уметничко дело као предложак за колаж, асамблаж и тд.)

ДЕЛО КАО САДРЖАЈ – ТЕМА

Уметничко дело се деци може предочити и као естетско-интелектуални садржај. Дело као „лепо“, као извор осећаја задовољства, као носиоц хуманог језгра утиче на општи развој дечјег поимања света.

(Временска и просторна надоградња дела: де-компоновање, приказ савременог догађаја у неком од историјских „стилова“ и тд.)

Димитрије Коларевић

Вести, Летопис 2022/23