НАСТАВА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ

Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Настава ће се одвијати идентично као на почетку школске године, по распореду часова важећем за млађи узраст, а за старији по оном пре преласка на онлајн наставу.

Сатница остваривања наставе остаје непромењена.

Распоред смена од 18. јануара:

Издвојена одељења на Ченеју – устаљени распоред

Матични објекат:

 – I и II разред по досадашњем распореду (пре подне), III – пре подне, IV – после подне 

–  V и VI (понедељак, среда, петак)

– VII и VIII (уторак, четвртак)

Родитељи, као и у претходном полугодишту, имају могућност да изаберу начин на који ће њихово дете похађати наставу. У колико желе да оно и у наредном периоду наставу прати онлајн, потребно је да се, у складу с важећим упутствима, школи, односно одељењском старешини обрате у писаној форми, уз образложење.

Неопходно је да школу благовремено обавесте и о случајевима оболевања од актуелног вируса у својој породици.

И запослени и ученици у обавези су да се придржавају мера које је прописало Министарство просвете, као и оних донетих у школи.

Да нам здраво и успешно буде ново полугодиште!

Вести, КОРОНАВИРУС, Летопис 2020/21