Нова школска 2020/2021. година – матична школа

Пред нама је школска година која неће бити уобичајена, већ прилагођена специфичним условима које нам је наметнула пандемија. Сигурни смо да ћемо успешно реализовати све предвиђене садржаје водећи при том рачуна о себи и другима. Тешка времена захтевају од сваког појединца још већи степен емпатије, сарадње и толеранције. Изазови постоје да би се савладали. Са радошћу очекујемо почетак нове школске године и поновном сусрету са ученицима...

Више...
Вести

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ – ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ- ЈНМВ – 5/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ – ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ- ЈНМВ – 5/2020

Више...
Јавне набавке