Посета Удружењу научница Србије „СРНА“

Ученици другог разреда посетили су штанд Удружења научница Србије „СРНА“ у оквиру 17. Међународног сајма образовања „Путокази“, који се одржавао 9. и 10. марта 2022. године у Новом Саду.

Том приликом су учествовали у различитим експерименталним радионицима које су организовали студенти различитих факултета са својим професорима.

Дечија способност да уче и изводе закључке из посматрања, визуелизације, тактилног искуства и субјективне интерпретације јесте значајан аргумент који говори у прилог важности СТЕМа у образовању.

СТЕМ концепт подржава ученике да размишљају на неконвенционалан начин и да своје вештине решавања проблема зачине тајним састојком у виду креативног мишљења.

Вести, Летопис 2021/22