Јавне набавке за 2017.

14.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 2/2017

24.05.2017.

Одлука о додели уговора ЈНМВ 2/2017

10.05.2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У 2017. ГОДИНИ  ЈНМВ – 2/2017 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈНМВ – 2/2017

21.03.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН МВ 1/2017
набавку добара – хране и пића за школску кухињу

Одлука о закључењу оквирног споразума...

Више...
Јавне набавке

Добро нам дошли у кућу знања и друговања

Ово је место на којем нас свакодневно могу потражити ученици, њихови родитељи, наставници и сви они који прате путоказе образовања и васпитања. Наше електронске странице приче су о животу школе „Иван Гундулић“, о њеним активностима, надахнућима и постигнућима. Надамо се да ћете на њима наћи и мноштво важних и корисних информација, упутстава, савета…

Ваши Гундулићи

Више...
Општа