Списак уџбеника – 5. разред

  Предмет Издавач Назив уџбеника Аутори
1. Српски језик Нови Логос СРП5СРП01309 „Уметност речи”, читанка за пети разред основне школе Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић
„Дар речи”, граматика за пети разред основне школе Јелена Срдић
„Радна свеска 5” уз уџбенички комплет српског језика за пети разред основне школе Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић
2. Математика KLETT СРП5МАТ01106 „Математика 5”, уџбеник Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
„Математика 5”, збирка задатака са решењима Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
3. Биологија Герундијум СРП5БИО00024 Биологија за 5. разред – Уџбеник Тијана Прибићевић, Тонка Миљановић, Весна Миливојевић
4. Историја Завод за уџбенике СРП5ИСТ00639 „Историја“-радни уџбеник Александра Смирнов-Бркић
5. Немачки језик KLETT СТР5НЕМ01159 „Magnet 1”, немачки језик за пети разред основне школе, уџбеник за прву годину учења и ЦД Ђорђо Мото, Весна Николовски
„Magnet 1”, немачки језик за пети разред основне школе, радна свеска за прву годину учења и ЦД Ђорђо Мото, Весна Николовски
6. Музичка култура Нови Логос СРП5МУЗ01311 „Музичка култура 5”, уџбеник Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан
7. Техничко и информатичко образовање Нови Логос СРП5ТЕХ01316 „Техничко и информатичко образовање 5”, уџбеник Жељко Васић, Дијана Каруовић
„Техничко и информатичко образовање 5”, радна свеска Жељко Васић, Дијана Каруовић
8. Географија KLETT СРП5ГЕО00844 „Географија 5”, уџбеник Винко Ковачевић, Сања Топаловић
9. Енглески језик Тhе Еnglish book СТР5ЕНГ01423 Project 2 – Уџбеник (четврто издање) Tom Hutchinson
Project 2 – Радна свеска (четврто издање) Tom Hutchinson, Rod Fricker
Уџбеници