Aмбијентална настава

Ученици III-1 су у оквиру амбијенталне наставе посетили фабрику, ТехникаМБ у Србобрану, која се бави прерадом метала. У току боравка ученици су се упознали са једном производном делатности и сами били укључени у разне активности. Овакав облик наставе пружа деци могућност да се упознају са разним занимањима и процесом производње.

С обзиром да су овакве прилике ретке и да ученици немају могућност да често присуствују амбијенталној настави, стога нам је боравак у фабрици био крајње занимљив и едукативан. Овакво једно дружење и учење, уприличила нам је Маријана Радивојевић, која се и побринуа да нам боравак у фабрици буде пријатан и безбедан.

Вести, ЂАЧКИ КУТАК, Летопис 2022/23